เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่ล้มทับหลังคาบ้าน

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่ล้มทับหลังคาบ้าน เนื่องจากฝนตกหนักและลมแรง ทำให้เกิดไม้ล้ม

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย