เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร กองช่าง ลงพื้นที่ควบคุมและดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียหายให้พร้อมใช้งานในพื้นที่ หมู่ที่6 ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร กองช่าง ลงพื้นที่ควบคุมและดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียหายให้พร้อมใช้งานในพื้นที่ หมู่ที่6 ตำบลชำฆ้อ เพื่อให้มีไฟที่ส่องสว่างในยามค่ำคืน ลดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย