เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับพมจ.ระยอง สำรวจบ้านผู้พิการ นางประทุม สมหมาย พิการทางการเคลื่อนไหว

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับพมจ.ระยอง สำรวจบ้านผู้พิการนางประทุม สมหมาย พิการทางการเคลื่อนไหว บ้านเลขที่ 67 หมู่ 3 เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายละไม่เกิน 40,000 บาท

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย