เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันโรงเรียนบ้านชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันโรงเรียนบ้านชำฆ้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย