เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองช่าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 ลงพื้นที่ขุดท่อ เพื่อต่อท่อน้ำประปาที่แตก

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองช่าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 ลงพื้นที่ขุดท่อ เพื่อต่อท่อน้ำประปาที่แตก ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย