เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่ดูงานขยายสระประปาหมู่5

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่ดูงานขยายสระประปาหมู่5 ได้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย