เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร และกองช่าง ลงพื้นควบคุมและดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียหายให้พร้อมใช้งานในพื้นที่ หมู่ที่2 ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร และกองช่าง ลงพื้นควบคุมและดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียหายให้พร้อมใช้งานในพื้นที่ หมู่ที่2 ตำบลชำฆ้อ เพื่อให้มีไฟที่ส่องสว่างในยามค่ำคืน ลดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่