เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย กองช่าง ลงพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) ซอยศรีประชา-ศรีอยุธยา หมู่3 หมู่8

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย กองช่าง ลงพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) ซอยศรีประชา-ศรีอยุธยา หมู่3หมู่8 เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย