เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ดูสถานที่เตรียมการจัดงานวันปิยมหาราช

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่เตรียมการจัดงานวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ธรรมราชานุสรณ์สถาน

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย