เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมงานเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุ 1669 และลงนามในบันทึก MOU

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมงานเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุ 1669 และลงนามในบันทึก MOU ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย