เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย ส่งผลให้หลังคาบ้านพังเสียหาย มอบเงินให้กับนายอำพร โฉม หมู่ที่ 5 และนางสาวจำแลง วงศ์เนียม หมู่ที่ 4

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย