เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

พนักงานเทศบาลชำฆ้อเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนน

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลชำฆ้อเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนน ตั้งแต่วงเวียนตำบลชำฆ้อ ถึง ซอยทางเข้าวัดศรีประชาธรรม