เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

พิธีถวายสัตย์ปฏิภาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิภาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง