เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

รับฟังแถลงความสำเร็จผลการดำเนินโครงการระยองเวสเลสท์ (Rayong Less-Waste) และรับประกาศเกียรติคุณ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30น.

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ ร่วมกับ นางสาวสุดารัตน์ บุญล้ำ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข เข้าร่วมรับฟังแถลงความสำเร็จผลการดำเนินโครงการระยองเวสเลสท์ (Rayong Less-Waste)

และรับประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ประจำปี 2566 โดย นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบ ณ ห้องประชุมศรีสุนทร โรงแรมโนโวเทล สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ระยอง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย