เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลชำฆ้อได้จัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติ “หลักการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น”

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลชำฆ้อได้จัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติ “กลักการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอาทิตย์ ชุติดาราลักษณ์ วิทยากรและทีมงานมาถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ ให้กับบุคคลลากรในสังกัดเทศบาลตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย