เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 12 เมษายน 2566 สมาชิกสภาเทศบาล มอบเครื่องดื่มให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ จุดตรวจเทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง