เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบาลตำบลชำฆ้อตั้งเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ม.9

Share this post :

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลชำฆ้อได้จัดตั้งเวทีประชาคมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ม.9 ต.ชำฆ้อ

ณ ศาลาประชาคมบ้านเขาบ่อแป้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย