เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้จัดทำโครงการแว่นสวยตาใส ใส่ใจสุขภาพทางสายตาผู้สูงอายุ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้จัดทำโครงการแว่นสวยตาใส ใส่ใจสุขภาพทางสายตาผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลชำฆ้อได้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยค่าสายตาและตัดแว่นสายตา พร้อมทั้งตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย