เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 27 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งถังขยะเปียกตามโครงการ ขยะเปียกลดโลกร้อน ให้กับประชาชนในตำบลชำฆ้อเพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดเเยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่น ๆ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย