เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดระยอง สาขาอำเภอเขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2

ณ วัดถ้ำวัฒนมงคล ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง