เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 11 เมษายน 2566 คณะผู้บริหารเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีนายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผู้กำกับการตำรวจภูธรเขาชะเมา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเขาชะเมา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยอำเภอเขาชะเมา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ (รพสต.) และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธี ณ จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย