เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาบุคคลิกภาพสตรีตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 25 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยกลุ่มสตรีตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาบุคคลิกภาพสตรีตำบลชำฆ้อ จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสรีตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย