เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการกองสวัสดิการสังคมลงพื้น สำรวจบ้านผู้พิการ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566วลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับพมจ.ระยอง สำรวจบ้านผู้พิการภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน2หลัง ได้แก่ นายศักดิ์ชาย สุวรรณโชติ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 5 ตำบลชำฆ้อ และนายพรม ไชยเขต อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ที่ 5 ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย