เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ สวัสดิการต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 19 กันยายน 2566 โครงการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ สวัสดิการต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย