เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมถนนบริเวณหมู่ที่ 7 ซอยเนินสมบูรณ์

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมถนนบริเวณหมู่ที่ 7 ซอยเนินสมบูรณ์ เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย