เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

สำรวจบริเวณ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ โรงเรียนบ้านศรีประชา และโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมเพื่อจะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริโภค

Share this post :

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจบริเวณ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ โรงเรียนบ้านศรีประชา และโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เพื่อจะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis Water Filtration System)

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย