เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ลงพื้นที่หมู่ ๓ เพื่อทำการเดินท่อผันน้ำลงสระหนองตะแบก

Share this post :

Facebook
Twitter

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ ได้มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายบุญเลิศ บุญล้ำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่หมู่ ๓ เพื่อทำการเดินท่อผันน้ำลงสระหนองตะแบก

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย