เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ เข้ารับประทานโล่รางวัล “เทพมเหศักดิ์” ประจำปี 2566

Share this post :

Facebook
Twitter

นที่ 27 มีนาคม 2566 นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ เข้ารับประทานโล่รางวัล “เทพมเหศักดิ์” ประจำปี 2566 จาก หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เพื่อมอบให้เป็นเกียรติคุณ แด่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ และทำคุณประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ณ นครริมขอบฟ้า(เมืองโบราณ) ต. บางปูใหม่ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ